KATSO LISÄÄ ARTIKKELEITA DIABEETIKON JALKAONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ

Diabeetikoiden hyvä jalkojen vointi painottuu jalkaongelmien ennaltaehkäisyyn. Kaikki on mennyt aivan pieleen, kun diabeetkko saapuu jalkaterapeutin vastaanotolle vasta jalkaongelman jo ilmaantuessa!!

Suuri osa meistä sairastaa diabetesta myös tietämättään.

Diabeteshoitajan ja lääkärin tulisi ohjata diabetesta sairastava heti alkuun jalkaterapeutin vastaanotolle saadakseen oikeat jalkojen omahoito-ohjeet.

Jalan käyttäminen on oleellista, jotta tärkeät veren ja muiden nesteiden kierto, sekä lihas-hermotoiminta toimii. Jalan tarpeenmukainen suojaaminen on myös erittäin tärkeää.

Sopiva jalkine on erittäin tärkeää! LIian moni käyttää liian lyhyttä, jalkaterapiavastaanotollani melkein jokainen…
Diabeetikkojen jalkavaivat painottuvat vanhempaan ikäluokkaan. Amputaatiota edeltää usein jalkahaava, joka ei heikentyneen verenkierron vuoksi parane.

2012 julkaistu uutinen, jossa mainitaan amputaatioiden yleistyneen vuodesta 2006 lähtien:
SS: Amputaatiot yleistyvät Suomessa.

2015 julkaistu uutinen, jossa kerrotaan  amputaatioiden vähentyneen tasaisesti kahden vuosikymmen ajan:
Diabeetikoiden amputaatiot vähentyneet huomattavasti.