LAHJAKORTIT   |   AJANVARAUS   |   VERKKOKAUPPA

Rekisterinpitäjä
Wellness keltanen Oy, y-2830653-8
Vuosaaren Jalkaterapia, Pursilahdenranta 2, 00980 Helsinki
veera.keltanen@vuosaarenjalkaterapia.fi, 044 5370670.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Veera Keltanen
Vuosaaren Jalkaterapia, Pursilahdenranta 2, 00980 Helsinki
veera.keltanen@vuosaarenjalkaterapia.fi, 044 5370670.

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri, Vuosaaren Jalkaterapiakeskus asiakarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Terveyspalvelujen suorittaminen. Asiakasrekisteri.
Tietojen säilyttämisen hoitaa terveydenhuollon potilaskirjausjärjestelmä Acute.

Rekisterin tietosisältö
Henkilön yksilöintitiedot (nimi, synt. aika, yhteystiedot)
Henkilön laajat terveystiedot (on tärkeää tietää jalkaterapiapalvelujen suorittamisen kannalta).
Asiakkaan ostamat palvelut ja laskutus.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tieto saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään tai asiakkaan saattajalta / omaiselta.
Tietoa voidaan myös luovuttaa asiakkaan hoitopaikasta. Asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen holhoajan, edunvalvojan, hoitajan tms. suostumuksella.
Tietoa kertyy myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle taholle.
Asiakkaan suostumuksella, jos on tarve.
Jos välttämätöntä, asiakkaan holhoajalle, hoitajalle, edunvalvojalle tms.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Sähköinen aineisto: Terveydenhuollon potilashallintajärjestelmä Acute käytössä. Henkilökohtainen salasana vaihtuu 1 kk välein. Potilaskalenteri on yleinen toimintayksikön kesken, eli kaikki kolme (rekisterinpitäjä ja kaksi ammatinharjoittajaa) näkevät asiakasvaraukset ja sen myötä myös yhteystiedot asiakkaista. Terapeutti näkee yksin oman asiakkaansa terveystiedot ja kirjaamansa hoidon.

Tietojen poistaminen

Potilastietojen kirjaamisesta ja potilastietojen säilyttämisestä säätelee asetus
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (30.3.2009/298)
ja Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:4 POTILASASIAKIRJOJEN LAATIMINEN JA KÄSITTELY Opas terveydenhuollolle.

Asetus potilasasiakirjoista määrittelee, mitä kaikkea potilaasta/asiakkaasta tulee kirjata potilasasiakirjoihin. Ne ovat säilytettäviä tietoja joko 12 vuotta potilaan kuolemasta saakka tai 120 vuotta potilaan syntymästä.

Muut kuin potilastiedot eli ns. asiakastiedot (asiakasrekisteri, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) voidaan poistaa ja asiakkaan pyynnöstä ne on poistettava. Potilastietoja ei voi poistaa, koska ne tulee asetuksen mukaan säilyttää.